Søllerød Jazzklub

JAZZ I NÆRUM 1977 til 2016

I slutningen af 70erne var det vanskeligt at opstøve spillesteder uden for København, hvor det var muligt at høre ordentlig jazz - og så var Jazzhus Montmartre tilmed lige lukket i februar 1976.

Det var vi nogle "jazzlovers", der mente var en stor mangel, der måtte rådes bod på.

Kulturlivet trivedes ellers på det tidspunkt ganske godt i Søllerød Kommune, det sørgede Søllerød Scenen dynamiske leder Bjarne Håkansson for. Han havde blandt andet udnyttet de muligheder, som Nærumgårdskolens/Nærum Skoles nye kulsorte kælderteater indbød til. Her arrangerede Søllerød Scenen kammerkoncerter, forfatteraftener, danseforestillinger, kabareter, eksperimenterende teater- og børneteaterforestillinger - kun jazzen var ikke repræsenteret.

Derfor samledes, i efteråret 1976, en gruppe forældre, elever og lærere fra Nærumgårdskolen for at undersøge mulighederne for oprettelsen af en forening, hvis mål skulle være at formidle jazz og anden rytmisk musik af høj kvalitet. Her ud over var initiativtagerne også interesserede i at skabe et lokalt samlingssted, hvor borgere kunne mødes under tvangfri og gemytlige former.

Det lykkede hurtigt at få styr på klubbens målsætning, struktur og økonomi. Derfor kunne Søllerød jazzklub slå dørene op for sit første arrangement fredag den 11. februar 1977 med det meget populære orkester "Fessors Big City Band" på plakaten.

Aftenen blev en dejlig swingende og sprudlende oplevelse for de mange fremmødte, og succesen betød, at grundstenen var lagt til Søllerød jazzklub. Klubben har nemlig lige siden, den førte fredag i månederne september til april, formidlet i nærheden af 350 jazzkoncerter.

Sammensætning af repertoiret enedes initiativtagerne hurtigt om. Det skulle spænde fra lidt traditionel jazz over swing, bebop til funk og så ikke for meget af den helt vilde eksperimenterende jazz. Det var vigtigt for os, at medlemmer og gæster blev præsenteret for musik, de kunne forholde sig til og glæde sig over.

Denne blanding af jazzens forskellige stilarter har klubben fulgt lige siden. Det har naturligvis medført, at klubben gennem årene har kunnet præsentere et stort og alsidigt udsnit af de sidste 50 år bedste bands og musikere – danske som udenlandske.

Her har jazzinteresserede kunnet høre og opleve nogle af tidens store navne.

Thad Jones har stået foran sit Eclipse band, stor og dynamisk, og "pisket" det ypperligste ud af musikerne. Ernie Wilkins har charmerende præsenteret sine dejlige kompositioner inden hans Almost Big Band fremførte dem. Svend Asmussen har fortalt sine morsomme historier og spillet svenske folkemelodier og evergreens med Kenny Drew ved flyglet og Niels-Henning Ørsted Pedersen på bassen så ikke et øje var tørt. Ib Glindemann Big Band har spillet for fulde huse, og det har Niels Jørgen Steen og hans stjernespækkede A-team så sandelig også gjort - og det hele 28 gange ved klubbens velbesøgte nytårskoncerter.

Også engelske bands har besøgt klubben. Således har Chris Barbers Jazzband, Sammy Rimington Orchestra og Poul Harrisons Band spillet for et veloplagt og danselysten publikum.

Trombonisten John Darville havde kontakt til en lang række kendte amerikanske musikere, som han inviterede til at spille i Danmark. Dette initiativ fik klubben megen glæde af, når John Darville med sit Rågeleje jazz gæstede klubben med musikere som saxofonisterne Benny Carter, Eddie "Lockjaw Davis", trompetisten Harry "Sweets" Edison eller trommeslageren Butch Miles og sangerinden Etta Cameron.

Når det har drejet sig om at formidle den mere moderne del af jazzen har Pierre Dørges New Jungle Band og pianisten Jan Kaspersens forskellige orkestre været dem som har præsenteret nutidens rytmer, for et lyttende og koncentreret publikum.

Her er kun fortalt om ganske få af de mange fremragende musikere og bands, som gennem årene har gæstet Søllerød jazzklub, mange flere kan let nævnes, men pladshensyn hindres det.
 
Enkelte gange har jazzklubben bevæget sig væk fra kælderteateret - som i anledningen af festligholdelserne af 40- og 50-året for Danmarks befrielse. I nært samarbejde med kommunes kulturforvaltning henlagde jazzklubben således festlighederne til Rundforbihallen, hvor de fremmødte i 1985 kunne danse til tonerne fra Leonardo Pedersens Jazzkapel og i 1995 til Niels Jørgen Steens A-team.

Den gode akustik i Rundforbihallen aula blev ligeledes udnyttet i 1989 ved et stort arrangement med Radioens Big Band, der under ledelse af Niels Jørgen Steen, spillede en lang række af Duke Ellingtons prægtige kompositioner.

Der har også været plads til godgørende koncerter. I "Jazz i Danmark 1950 - 2010" kan der således på side 380 læses: "I forbindelse med det følgende års landsdækkende indsamling Flygtninge 86 havde Søllerød jazzklub 3. oktober arrangeret, hvad man kaldte et "Gigantisk Musikshow", hvor man på fire scener kunne høre både jazz, funk, visemusik og traditionel jazz, og hvor overskuddet gik til flygtningelejre i den tredje verden". Hvad, der ikke står, er, at arrangementet indbragte omkring 45. 000 kr., som gik ubeskåret til flygtningene.

Også lokale amatørmusikere har fået mulighed for at udfolde sig på scenen i kælderteateret. I en lang årrække arbejdede klubben sammen med nogle bands, som optrådte før de egentlige koncerter. Her spillede således

Sven Thorup-Jeppesens Trio, Hans Henning Hansens Swingservice og Gunnar Mars’ kvartet.

Efter i en årrække at have ligget stille er ideen med at lade lokale "Spil selv grupper" optræde genoptaget. Klubben har i den forgangne sæson atter ladet en række unge musikere optræde på bedste vis.
 
Jazzklubbens betydning for det lokale kulturliv er at skabe en scene, hvor dygtige og inspirerende musikere har lejlighed til at udfolde deres kunstneriske evner til glæde for musikinteresserede Rudersdal-borgere og mange andre interesserede. Jazzen har i en årrække kun været værdsat i snævre kredse, men i de seneste år har man heldigvis kunne opleve en øget interesse for denne musikgenre.

Klubbens bestyrelse har gennem årene bestræbt sig på at udvikle en sammensætning af et repertoire spændende fra det helt sikre publikumstrækkende til også at satse på en mere avancerede form for musik. Det har betydet, at Søllerød Jazzklub nu er et sted, hvor interesserede kan kommer og opleve jazzens mange stilarter spændende fra den swingende over den moderne jazzrock til fusionsmusik.

Klubben har gennem årene måtte konkurrere med mange andre spillesteder, men det er lykkedes klubben at overleve og blive et begreb, der også er kendt uden for kommunens grænser som et sted, hvor musikerne giver udtryk for, at de holder meget af at spille på grund af det gode, oplagte og lydhøre publikum.

Den 3. februar 2017 kan klubben fejrer 40 års jubilæum.
Søren Hedegaard Sørensen