Min politik - det arbejder jeg for:

 • At skolebørnene får et sundt og veltillavet frokostmåltid hver dag.
 • At der opføres forskellige almene boligtyper på Kajerød Skolens grund og idrætshallen moderniseres.
 • At heldagsskolen forankres i vores skolevæsen.
 • At hjemmehjælpen forbedres væsentligt til gavn for vore udsatte medborgere.
 • At der gennemføres en indsats for at rekruttere og fastholde kommunens dygtige medarbejdere.
 • At arbejds– og uddannelsesvilkårene for kommunens ansatte gøres endnu bedre.
 • At mange af kommunens opgaver afbureaukratiseres.
 • At ordningen ”pengene følger barnet” afskaffes og bruttonormering genindføres.
 • At der udarbejdes en nutidig kommunal integrationsplan.
 • At kommunen forebygger social dumping
 • At der udarbejdes en energiplan for alle kommunale bygninger.
 • At kommunens kloaksystemer tilpasses nutidens klimatiske forhold.
 • At kommunen fremmer anvendelsen af alternative energiformer.
Søren Hedegaard Sørensen